Станція технічного обслуговування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2014 в 17:08, курсовая работа

Описание работы

Автомобільний транспорт на відміну від інших видів транспортних засобів є найбільш масовим і зручним для перевезення вантажів і пасажирів на відносно невеликі відстані. Він володіє більшою маневреністю, хорошою пристосованість і прохідністю в різних кліматичних та біографічних умовах.
Автомобільний транспорт відіграє важливу роль у транспортній системі країни. Роботою автомобільного транспорту забезпечується нормальне функціонування підприємств.

Файлы: 1 файл

курсовой распечатать.docx

— 272.70 Кб (Скачать файл)

 

 

ВСТУП

    Автомобільний транспорт на відміну від інших видів транспортних засобів є найбільш масовим і зручним для перевезення вантажів і пасажирів на відносно невеликі відстані. Він володіє більшою маневреністю, хорошою пристосованість і прохідністю в різних кліматичних та біографічних умовах.

Автомобільний транспорт відіграє важливу роль у транспортній системі країни. Роботою автомобільного транспорту забезпечується нормальне функціонування підприємств. Понад 80% обсягу всіх перевезених вантажів припадає на цей вид транспорту, саме автомобільні підвезення є початком і завершенням будь-яких перевезень (залізничних, морських, повітряних). Щодня автобуси і легкові автомобілі перевозять десятки мільйонів людей.

Інтенсифікація виробництва, підвищення продуктивності праці, економія всіх видів ресурсів - це завдання, що мають безпосереднє відношення і до автомобільного транспорту  і його підсистемі - технічної експлуатації автомобілів, що забезпечує працездатність автомобільного парку. Її розвиток і вдосконалення диктуються інтенсивністю розвитку самого автомобільного транспорту та його роллю в транспортному комплексі країни, необхідністю економії трудових, матеріальних, паливно-енергетичних та інших ресурсів при перевезеннях, технічному обслуговуванні, ремонті та зберіганні автомобілів, необхідністю забезпечення транспортного процесу надійно працюючим рухомим складом, захисту населення, персоналу та навколишнього середовища.

Однією з найважливіших проблем, що стоять перед автомобільним транспортом, є підвищення експлуатаційної надійності автомобілів. Вирішення цієї проблеми, з одного боку, забезпечується автомобільною промисловістю за рахунок випуску більш надійних автомобілів, з іншого - вдосконаленням методів технічної експлуатації автомобілів. Це вимагає створення необхідної виробничої бази для підтримки рухомого складу в справному стані, широкого застосування прогресивних і ресурсозберігаючих технологічних процесів ТО і ремонту, ефективних засобів механізації, роботизації і автоматизації виробничих процесів, підвищення кваліфікацій персоналу, розширення будівництва та поліпшення якості доріг.

Забезпечення працездатності та реалізація потенційних властивостей автомобіля, закладених під час створення (зокрема, експлуатаційної надійності), зниження витрат на утримання, ТО та ремонт, зменшення відповідних простоїв. Забезпечують підвищення продуктивності перевезень при одночасному зниженні їх собівартості, тобто підвищення економічності та забезпечення екологічності - основні завдання технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту.

Технічна експлуатація автомобілів як наука визначає шляхи і методи найбільш ефективного управління технічним станом автомобільного парку з метою забезпечення регулярності та безпеки перевезень при найбільш повної реалізації технічних можливостей конструкції та забезпеченні заданих рівнів експлуатаційної надійності автомобіля, оптимізації матеріальних і трудових витрат, зведенні до мінімуму негативного впливу технічного стану рухомого складу на персонал і навколишнє середовище.

Технічна експлуатація автомобілів як галузь практичної діяльності - це комплекс технічних, соціальних, економічних та організаційних заходів, які забезпечують підтримку автомобільного парку в справному стані при раціональних витратах трудових і матеріальних ресурсів і забезпечення нормальних умов праці і побуту персоналу. Ефективність технічної експлуатації автомобілів забезпечує інженерно-технічна служба.

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1. Стисла характеристика СТО

 

Станція технічного обслуговування ( СТО ) - організація , що надає послуги населенню чи організаціям по плановому технічному обслуговуванню, поточного і капітального ремонтів, усунення автополомок, встановлення додаткового обладнання ( тюнингу ), відновленню ( кузовного ) ремонту автотранспорту. СТО станція технічного обслуговування - представляє собою комплекс споруд та механізмів (підйомники, рихтувальні стенди, шиномонтаж, балансування, стенд розвал -сходження, установка для заміни масла, промивки паливної системи, рихтувальне і фарбувально-сушильне устаткування, стенди і тестери для діагностики електричної цепі автомобіля), а також ручний і пневматичний інструмент, зібрані в одному місці для повноцінного комплексного ремонту та обслуговування автомобілів .

Універсальна СТО виконує комплексні роботи по автомобілях різних марок і моделей.

 

1.2. Призначення і перелік  робіт відділення

 

Моторне відділення призначено для протирання і шліфовки клапанів, заміни поршневих пальців, поршнів, поршневих кілець, заміни вкладишів шатунних і корінних підшипників на вкладиші експлуатаційних розмірів, заміни прокладки головки блоку, усунення тріщин і пробоїв (в зварювальному або агрегатному відділенні).

 

 

 

 

2. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

 

2.1. Розрахунок виробничої  програми

 

2.1.1 Розрахунок виробничої  програми універсальної СТО

 

2.1.1.1 Початкові данні  та обґрунтування потужності СТО

 

Таблиця 2.1 - Вихідні дані

Назва вихідних даних

Ум. поз.

Значення

Одиниці

виміру

1

2

3

4

Чисельність населення даного району, міста

M

 

чол.

Кількість автомобілів на 1000 мешканців в залежності від класу

n

ос.мал.кл.

  22

од.

мал. кл.

  42

сер. кл.

  36

Кількість робочих днів СТО

ДРОБ.РІК.

253

дні

Кількість робочих змін

С

1

-

Кількість проданих автомобілів за рік

Nп

5

од.

Середньорічний пробіг одного автомобіля

LСP

10000

км


 

 

2.1.1.2  Розрахунок кількості автомобіліву зоні дії СТО

 

Одним із головних чинників, що визначають потужність і тип міських станцій, є кількість і склад автомобілів за моделями, які знаходяться в зоні обслуговування станції, що проектується.

Кількість автомобілів j - марки, що належить населенню даного міста, з урахуванням перспективи розвитку парку може бути визначена на основі статистичних даних МРЕВ ДАІ міста й очікуваного їх збільшення за 5...10 років, або виходячи із середньої насиченості населення автомобілями в даному регіоні чи країни в цілому (на 1000 жителів):   одиниць,(2.1)

деM - чисельність населення даного міста , людей;

n - кількість автомобілів j - марки на 1000 мешканців, одиниць.

 

 одиниць,

 одиниць.

 

 

2.1.1.3 Розрахунок  численності  автомобілів, що умовно 

                     обслуговуються за  рік

 

 

Треба урахувати, що частина власників автомобілів виконує ТО і ПР власними силами, або на інших СТО.

Також потрібно ураховувати частину власників з близь лежачих міст, транзитний транспорт, перспективу зростання кількості автомобілів у власному користуванні.

Розрахунок чисельності автомобілів j – марки, що умовно обслуговуються за рік на СТО:

 

одиниць, (2.2)де         - кількість автомобілів j – марки у зоні дії СТО,

K1 -  0,5-0,75 – коефіцієнт попиту послуг СТО, приймаємо 0,5

K2 -  1,1-1,2 – коефіцієнт „транзиту”, приймаємо 1,1

K3  -  1,0-1,2 – коефіцієнт „приросту” парка автомобілів, приймаємо     1,2

K4  -  якщо СТО проектується для автомобілів особливо малого та

малого   класу приймаємо К4 = 0,8. Для автомобілів

середнього  класу К4 = 1.

 

одиниць,

одиниць.

 

Загальна кількість автомобілів, що умовно обслуговуються на СТО дорівнює сумі автомобілів j – марки:

 одиниць,                   (2.3)

2.1.1.4  Розрахунок  річного пробігу автомобілів, які  умовно 

  обслуговуються  на СТО

Згідно офіційних  даних,   середньорічний   пробіг   одного   автомобіля призадовільних умовах експлуатації і добробуту населення 10...15 тисяч кілометрів.

 Річний пробіг автомобілів j - марки, підлягаючих обслуговуванню на станції, складе:

 

 кілометр,(2.4)де      -  середньорічний пробіг автомобіля, кілометр. Приймаємо 10000км

 

 кілометр,

 кілометр.

 

 

2.1.1.5  Розрахунок  річного обсягу робот по ТО  і ПР

 

Річний обсяг робіт станцій технічного обслуговування включає роботи по обслуговуванню, ремонту, прибирально – мийні роботи, роботи з антикорозійної обробки кузовів та роботи по передпродажній підготовці автомобілів (коли автомобілі продаються на СТО).

Річний обсяг робіт СТО з обслуговування та поточного ремонту автомобілів розраховується шляхом додавання річної  трудомісткості  робіт  з  обслуговування автомобілів відповідних класів:

  людино-годин,(2.5)де     - кількість автомобілів, що проходять ТО та ПР j – марки, одиниць;

- річний пробіг автомобіля j – марки, кілометр;

- питома трудомісткість  по ТО та ПР j – марки, людино-година/1000км. Беремо з таблиці. Особливо малого класу=2,0; малого класу=2,3; середнього класу=2,7

 

  людино-годин,

  людино-годин,

  людино-годин.

 

2.1.1.6  Розрахунок  об’єму прибирально-мийних робіт  за рік

 

Річний об’єм прибирально-мийних робіт розраховуємо виходячи з кількості заїздів на станцію автомобілів у рік. Якщо станція обслуговування прибирально-мийні роботи виконує не тільки перед ТО та ПР, а і як самостійний вид послуг, то загальна кількість заїздів на  прибирально-мийні роботи приймається з розрахунку одного заїзду на 800 – 1000 кілометрів.

 людино-годин,                  (2.6)

де     = 1 - 3  - число заїздів автомобіля на СТО за 1000 кілометрів

                            пробігу, одиниць; Приймаємо 2                  

- трудомісткість виконання  робіт по одному заїзду, людино-година.

 

Середня трудомісткість робіт на один заїзд становить:

  • для прибирально-мийних робіт, що виконуються за допомогою механізованого засобу - = 0,25 людино-годин ;

 

2.1.1.7 Розрахунок  річного обсягу робіт по антикорозійній  обробці

Антикорозійна обробка кузова автомобіля має великий вплив на елементи кузова. Вона запобігає корозії кузовних елементів автомобіля і має велике значення для автомобілів, що зберігаються на відкритих стоянках.

З огляду на відсутність критих приміщень для зберігання автомобілів у власників приватних легкових автомобілів виникає необхідність зберігання їх на відкритих стоянках.

Ці факти зумовлюють необхідність виконання антикорозійної обробки автомобіля.

Якісну антикорозійну обробку автомобіля можливо отримати на СТО. Періодичність проведення антикорозійної обробки становить один раз у 3-5 років, тобто 0,25 заїзди автомобіля на СТО за рік.

Трудомісткість робіт з антикорозійної обробки автомобіля на СТО

розраховуємо за формулою:

 людино-годин,(2.7)

де      - 1,2 люд.-год. трудомісткість виконання антикорозійної

                    обробки   в умовах СТО,  людино-година.

d=2

 

2.1.1.8 Розрахунок  обсягу передпродажної підготовки

Річний  об’єм   робіт  з   передпродажної   підготовки   автомобілів  враховує кількість проданих автомобілів за рік, якщо станція технічного обслуговування продає нові автомобілі:

 

 людино-годин,(2.8)

 

де     - кількість проданих автомобілів за рік, одиниць;

- 3,5 люд.-год. трудомісткість  передпродажної підготовки 

одного автомобіля, людино-годин.

 

2.1.1.9  Розрахунок загального обсягу робіт по універсальній СТО

 

Загальний обсяг робіт, по універсальній станції технічного обслуговування, складається з суми трудомісткості робіт, що виконуються на СТО:

людино-годин,  (2.9)

 

Розподіл річної трудомісткості робіт з ТО і ПР автомобілів по видам робіт, по місцю їх виконання та мийки наводять у таблиці 2.2 згідно існуючого положення на СТО.

Таблиця 2.2 - Розподіл трудомісткості ТО і ПР автомобілів

                Роботи

Розподіл об’єму робіт

Розподіл по місцю виконання

на постах

на дільницях

%

люд.-год.

%

люд.-год.

%

люд.-год.

1

2

3

4

5

6

7

  Діагностичні

4

1448

100

1448

-

     -

  ТО у повному обсязі

15

5430

100

5430

-

     -

  Мастильні

3

1086

100

1086

-

     -

  Регулювання кутів коліс

4

1448

100

1448

-

     -

  Ремонт і регулювання гальм

3

1086

100

1086

-

     -

  Електротехнічні

4

1448

80

1159

20

  290

Обслуговування систем живлення

4

1448

70

1014

30

  434

  Акумуляторні

2

724

10

   72

90

  652

  Шинні

2

724

30

  217

70

  507

  Ремонт вузлів і агрегатів

8

2896

50

1448

50

1448

  Кузовні

25

9049

75

6787

25

2262

  Малярні та антикорозійні

16

5792

100

5792

-

     -

  Оббивальні

3

1086

50

543

50

  543

  Слюсарні

7

2534

-

-

100

2534

Разом

100

36197

 

27530

 

8670

Информация о работе Станція технічного обслуговування