Випал магнезіального в’яжучого в шахтних печах

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2013 в 13:42, курсовая работа

Описание работы

Магнезіальні матеріали – це повітряні в’яжучі, які слабо опираються дії води, що вимиває з них розчинні солі MgCl2. Їх можна використовувати тільки на повітрі, з відносною вологістю не більше 60%.
Магнезіальні в’яжучі отримують в результаті випалу недопікання карбонатних порід, які містять в собі в значній кількості вуглекислий магній (MgCO3) або доломіт ( CaCO3∙MgCO3),що є пороутворюючими матеріалами. Домішками є глинисті речовини SiO2, Al2O3, Fe2O3, в незначних кількостях вуглекислий кальцій.

Содержание работы

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Опис роботи теплової установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Технологічні параметри і режим роботи установки . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Розрахунок конструктивних розмірів шахтної печі. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Розрахунок горіння палива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Матеріальний баланс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Тепловий баланс установки по зонам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Аеродинамічний розрахунок з вибором обладнання . . . . . . . . . . . . . . .21
Техніко-економічні показники . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Файлы: 1 файл

ПЗ.doc

— 519.00 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

8. Техніко-економічні показники

Річна продуктивність печі становить 

 т/рік

де 365 діб/рік  – річний фонд робочого часу цеху випалу.

Визначимо питомі витрати на 1 кг готової продукції:

 • теплової енергії  кДж/кг
 • природного газу

 кг/кг

 • умовного палива  кг/кг

Питомі витрати  на 1 годину роботи печі такі:

 • природного газу

 кг/год

 • умовного палива  кг/кг

Зведені техніко-економічні показники подані в таблиці 13.

 

Таблиця 13

Техніко-економічні показники процесу випалу в шахтній  печі  
конструкції Гіпрострома продуктивністю 150 т/добу

Показники

Значення

1. Річна продуктивність, т/рік

54750

2. Питомі витрати  на 1 кг магнезіального в’яжучого

 • теплової енергії, кДж/кг
 • природного газу, кг/кг
 • умовного палива, кг/кг

 

3649,3

0,0998

0,125

3. Питомі витрати  на 1 годину роботи печі

 • природного газу, кг/год
 • умовного палива, кг/год

 

623,75

781,25

4. Питомий зйом магнезіального в’яжучого

 • з 1 м3 робочого об'єму шахти, кг/(м3×год)
 • з 1 м2 робочого перерізу шахти, кг/(м2×год)

 

25,08

354,8

5. Загальний  аеродинамічний опір тракту, Па

1550


 

 

 

 

Список  використаної літератури

 1. В'яжучі матеріали: Підручник: Пер. з рос. / О. О. Пащенко, В. П. Сербін,  
  О. О. Старчевська. – К.: Вища шк., 1995.
 2. Дворкін Л. Й., Шестаков В. Л. Проектування підприємств для виробництва в'яжучих матеріалів: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996.
 3. А. В. Волженский, Ю. С. Буров, В. С. Колокольников. Минеральные вяжущие вещества (технология и свойства). – М.: Стройиздат, 1966.
 4. Роговой  М. И., Кондакова М. Н., Сагановский М. Н. Расчеты и задачи по техническому оборудованию предприятий промышлености строительных материалов. – М.: Стройиздат, 1976.
 5. Перегудов В. В., Роговой М. И. Тепловые процессы и установки в технологии строительных изделий и деталей. – М.: Стройиздат, 1983.

Информация о работе Випал магнезіального в’яжучого в шахтних печах