Характеристика періодичних видань національних меншин багатонаціонального краю на прикладі газети «Хронос»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Сентября 2011 в 14:11, курсовая работа

Описание работы

Етнічна історія греків України неодноразово привертала увагу дослідників і тепер має чисельну репрезентативність в історіографії. Необхідність усебічного системного погляду на комплекс проблем, пов’язаних із збереженням і розвитком періодичних видань, культурної самобутності греків Приазов’я у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. стала мотиваційним чинником здійсненого дослідження.
Зростання уваги до національних потреб етнічних меншин у роки перебудови супроводжувалося формуванням політико-правових основ їх суспільного буття і спричинило розширення офіційних меж функціонування культури греків Приазов’я та спектру засобів збереження народних традицій.

Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить два розділи: теоретичний та практичний, висновку та списку використаної літератури. Список використаної літератури налічує 32 назви.

Содержание работы

Вступ………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1СПЕЦИФІКА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
1.1. Дефініція термінів «національна меншина» та «етнічна меншина»………………………………………………………………………….6
1.2. Огляд національних меншин, що проживають на території Приазов’я. Заселення греків…………………………………………………………………..8
1.3. Історія відродження національної культури та освіти еллінів Приазов’я. Специфіка національних свят та фестивалів………………………………………………………………………..11
1.4. Причини створення перших періодичних видань національних меншин Приазов’я…………………………………………………………………………14
1.5. Аналіз газет «Коллективістис» та «Елліни України», як попередників газети «Хронос»……………………………………………………………….....17

РОЗДІЛ 2 ГАЗЕТА «ХРОНОС» ЯК ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ
2.1 Історія виникнення газети «Хронос»………………………………….. 20
2.2. Аналіз тематики публікацій газети «Хронос» та її основних рубрик…………………………………………………………………………….21
2.3 Авторська категорія в газеті «Хронос» за роки її існування……………23
2.4. Роль газети «Хронос» на регіональному та міжнародному рівні……...26
2.5 Недоліки газети «Хронос» та перспективи розвитку……………………28
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..30
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………...........................................33