Синонімія термінів (на матеріалі лінгвістичної терміносистеми)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2012 в 16:47, курсовая работа

Описание работы

Предметом дослідження даної роботи є лінгвістична терміносистема, а об’єктом є та частина лексики, слова якої мають синоніми.
Мета даної курсової роботи полягає у виявленні синонімів в лінгвістичній термінології та їх систематизація за основними типами, виведення в окрему групу варіантів лексем.
Актуальність даної теми полягає у тому, що на сьогодні немає єдиного підходу до розуміння явища синонімії в термінологічній лексиці і, зокрема, в лінгвістичній терміносистемі.

Содержание работы

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Поняття і типи синонімів у сучасному мовознавстві………………...5
1.1. Поняття синонімії в сучасній українській мові…………………………..5
1.2. Типи синонімів у сучасній українській мові……………………………..6
Розділ 2. Синонімія в лінгвістичній термінології……………………………...11
2.1. Типи синонімів за семантичними відношеннями....……………………...11
2.2. Причини появи та функції термінів-синонімів……………………………13
Висновки …………………………………………………………………………17
Список використаної літератури………………………………………………..19