Використання теорії корисності для пошуку рішень в сучасних умовах

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2015 в 00:51, реферат

Описание работы

Мета курсової роботи полягає в дослідженні теорії корисності та основних етапах її історичного розвитку та теоретично обґрунтувати її використання в сучасних умовах. Серед тенденцій розвитку теорії корисності варто виділити її застосування, останнім часом, в дослідженні досить широкого кола економічних проблем.
Відповідно до поставленої мети, об’єкту та предмету, нами було визначено такі завдання дослідження:
1. Зробити аналіз наукової, історичної літератури з зазначеної теми дослідження.
2. Визначити особливості кардиналістської моделі теорії корисності.
3. Дослідити особливості ординалістської моделі.

Содержание работы

Вступ……………………………………………………………………………3

1. Історичні передумови виникнення теорії корисності та основні аспекти її розвитку…………………………………………………………………………7

2. Кардиналістська концепція корисності……………………………………..31

3. Ординалістський підхід до вирішення питання корисності……………….41

4. Використання теорії корисності для пошуку рішень в сучасних умовах…………………………………………………………………………….55

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………67

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………