Історія розвитку встановлення навчально-виховних закладів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2010 в 01:57, реферат

Описание работы

Завершено роботу з розробки Державного стандарту загальної поча т кової освіти дітей, з особливостями фізичного таабо психічного розвитку, як комплексного нормативного документу, що містить зміст освітніх галузей та базовий навчальний план, обов'язковий для всіх типів спеціальних закладів, незалежно від їх належності (державних, комунальних, приватних, благоді й них ) та типу . У базовому навчальному плані виділяється інваріантна та варі а тивна складові змісту освіти .

Содержание работы

Вступ 2

Розділ І. Історія розвитку встановлення навчально-виховних закладів 4

1.1 За кордоном 4

1.2 На сучасному рівні за рубежом 9

1.3 В Росії 12

Розділ ІІ. Україна на сучасному рівні розвитку спеціальної освіти 18

Висновки 22

Список використаної літератури 24