Новітня інтерпретація лірики Івана Франка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 17:41, творческая работа

Описание работы

У сучасному франкознавстві для розв'язання як теоретичних, так і суто історико-літературних, практичних завдань украй необхідні комплексні дослідження лірики Івана Франка, її художнього світу, поетикальних вимірів як системи, зокрема її окремих рівнів, підсистем, типів композиційних одиниць, мистецтва ліричного сюжету з тією чи іншою семантикою та аналіз конкретних творів та їх смислів, які пронизують яруси художньої структури, відбивають особливості художнього мислення поета, інтертекстуальність і міжярусну взаємодію, взаємопроникнення мотивів, образів, символів, вияскравлюють специфіку взаємодоповнення, кореляції семантичних площин семіосфери поетичних текстів автора «З вершин та низин».