Відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2015 в 16:28, дипломная работа

Описание работы

Земля є вихідною матеріальною основою добробуту як кожної людини окремо, так і суспільства в цілому, оскільки виконує функції головного засобу виробництва в сільському і лісовому господарствах; просторового базису для розміщення виробничих сил і розселення людей; є основою для відтворення трудових, матеріально-технічних і природних ресурсів.Тому у всі часи задоволення потреб людини вимагало знань про землю. Нині інформація про земельні ресурси набуває все більшої ваги і стає надзвичайно актуальною, тому що в ній зацікавлені не тільки державні органи і господарські структури, але й практично всі громадяни та юридичні особи, які є учасниками земельних відносин.

Содержание работы

ВСТУП……………………………………………………………………… 5
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ОСНОВА ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ……………………… 7
Система землеустрою в Україні……………………………………… 7
Землі сільськогосподарського призначення………………………… 13
Нормативно-правова база щодо регулювання питань з надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства………. 19
РОЗДІЛ 2. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА….. 27
2.1 Основні вимоги до складання проекту відведення земельної ділянки. 27
2.2 Послідовність розробки проекту відведення земельної ділянки… 35
2.3 Погодження та затвердження проекту відведення……………….. 38
РОЗДІЛ 3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ НА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ ………………………………………… 44
3.1 Документи, що посвідчують право власності (користування) землею…………………………………………………………………… . 44
3.2 Порядок реєстрації та видачі документів на право власності (користування) землею………………………………………………… 49
3.3 Державні органи, які проводять реєстрацію прав на землю…. 55
ВИСНОВКИ…………………………………………………………… 65
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ….………………………… 67
ДОДАТОК…………………………………………………………….. 70