Рентгенівські методи визначення розмірів нанокристалів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2015 в 23:03, курсовая работа

Описание работы

Коли кількість атомів у наносистемі складає приблизно тисячу або десятків тисяч,властивості змінюються поступово від молеку-лярних до властивостей тіла.На жаль,рівень нашого розуміння ос-новних явищ таких систем залишається,недостатнім однозначних,відповідей івикористання.Актуальним є систематизація осно-вних фізико-хемічних характеристик розмірно-індукованої поведі-нки наноструктурних матеріялів з метою узагальнення і науково-обґрунтованих висновків.

Содержание работы

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ I. Рентгенівський метод визначення розмірів кристалітів
1.1 Формула Дебая-Шеррера …………………………….……………....4
1.2 Короткий історичний нарис про авторів рентгенівського методу визначення розмірів мікрооб эктів ………………………….….……...14
Розділ II Використання рентгенівських методів для визначення розмірів наночастинок.
2.1 Отримання наночастинок сульфіду каднію……………………… 20
2.2 Визначення розмірів наночастинок на прикладі сульфіду каднію ………………………………………………………………………………21

Висновок…………………………………………………………………………26
Список використаних джерел………