Контрольная работа по "Історія філософії"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2015 в 23:56, контрольная работа

Описание работы

Філософія – це вкрай узагальнене, теоретичне бачення світу. Вона відрізняється від релігійного і від наукового способу розуміння дійсності. Від релігійного вона відрізняється своєї раціональністю, науковістю побудови і опорою на науку. Від наукового вона відрізняється тим, що являє собою узагальнене осмислення світового цілого й відношення людини до світу.

Содержание работы

Поняття філософії, її функції і у суспільстві.
Предмет філософії. Проблема походження філософії. Основні філософські проблеми та напрями.
Специфіка філософського знання. Основні способи філософствування.
Історичні типи філософії
Старогрецька філософія. Мілетська школа, піфагоризм
Старогрецька філософія. Космоцентризм у сенсі світу й узагалі людини. Основні поняття античної філософії (Космос, Природа, Логос, Ейдос, Душа)
Вчення Демокрита. Поняття атома і порожнечі
Сократ і сократичні школи
Філософія Платона («Федон», «Софіст», «Бенкет»; Федр, Псавний, Еріксімах, Арістофан, Агафон, Сократ)
Філософія Аристотеля (Критика Платоновської теориии «ідей», Логіка, Теорія пізнання, Космология і фізика)
Елліністична філософія (загальна характеристика, основи школи і проблематика)
Середньовічна філософія. Теологизація у філософській думці. Бог, людина й світ в середньовічної християнської філософії
Філософія епохи Відродження. Ідеали людини, його свій відбиток у мистецтві
Наукова революція, і філософія XVII століття. Сенсуализм і раціоналізм як цілісні системи гносеологічних поглядів. (Декарт, Локк, Лейбніц)
Вчення Ф. Бекона про пізнанні та науку («Новий Органон»). Раціоналізм
Рене Декарт – основоположник раціоналізму (розмірковування про методі)
Проблема Субстанції в навчаннях Спінози і Лейбніца
Філософські погляди Дж. Берклі і Д. Юма
Філософія Просвітництва й французький матеріалізм XVIII в.
Французький матеріалізм XVIII в. Про природу, суспільстві, людині
Список літератури