Контрольная работа по "Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2012 в 12:43, контрольная работа

Описание работы

Наявність різноманітних видів міжнародного кредиту обумовлює використання на практиці різних за своїм змістом і специфікою механізмів здійснення міжнародних кредитних операцій. Розглянемо механізми міжнародного банківського кредиту, який в сучасних умовах переважає в сфері зовнішньоекономічних зв’язків. Банки виступають як одні з головних організаторів зовнішньоекономічної діяльності своїх клієнтів.

Содержание работы

1. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3
2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 6
ЗАДАЧА 1 8
ЗАДАЧА 2 9
ЗАДАЧА 3 11
ЛІТЕРАТУРА 12

Файлы: 1 файл

Контрольная кредитные операции в банке.docx

— 32.29 Кб (Скачать файл)

        ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

        ДЕРЖАВНА  АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

        ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

        Обліково-економічний  факультет 
 
 

        Кафедра „Обліку та аудиту” 
 
 
 
 

        КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

З дисципліни: Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках

Варіант 6 
 
 
 
 

        Виконав студент _________ курсу

        Форми навчання ________________

        Групи  _______________

        _______________________________ 
 
 
 

        Керівник _______________

         (посада)

        ____________________

                         (підпис керівника) 
 
 

        Донецьк 2010 
 

 

        

ЗМІСТ 
 
 

1. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3

2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 6

ЗАДАЧА 1 8

ЗАДАЧА 2 9

ЗАДАЧА 3 11

ЛІТЕРАТУРА 12 
 
 
 
 
 
 

 

        

 1. БАНКІВСЬКЕ  КРЕДИТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 

        Наявність різноманітних  видів міжнародного кредиту обумовлює  використання на практиці різних за своїм  змістом і специфікою механізмів здійснення міжнародних кредитних  операцій. Розглянемо механізми міжнародного банківського кредиту, який в сучасних умовах переважає в сфері зовнішньоекономічних зв’язків. Банки виступають як одні з головних організаторів зовнішньоекономічної діяльності своїх клієнтів.

        В Україні використання оптимальних за структурою механізмів міжнародних банківських кредитних  операцій забезпечуватиме стимулювання експорту, що є важливим для розвитку національної економіки. Експортери на світовому ринку сьогодні, по суті, не можуть продати своїх товарів  без відстрочки платежу і відповідного банківського кредитування імпортерів. У зовнішньоторговельній діяльності за поставки експортера імпортери розплачуються, як правило, коштами, одержаними від  банку.

        Приватні міжнародні позики (позики приватних банків, банківських  синдикатів) надаються найчастіше підприємствам (фірмам), тих країн-позичальників, які  отримують кредити МВФ або  Світового банку.

        Банки надають експортні  та фінансові міжнародні кредити. Експортний кредит надається банком країни-експортера банку країни-імпортера (чи безпосередньо  імпортеру) для кредитування зовнішньоторговельних  угод. Особливістю експортного кредиту  є його “зв’язний” характер: позичальник  зобов’язаний використовувати дану позику тільки для купівлі товарів  у країні кредитора. Фінансовий кредит дає змогу імпортеру здійснювати  купівлю товарів на ринку будь-якої іншої країни. Зрозуміло, що фінансовий кредит створює більш вигідні  умови для імпортерів товарів. Експортер  кредитує імпортера у формі виставлення  переказного векселя-тратти. Імпортер кредитує експортера при оплаті товарів  авансом (при попередній оплаті).

        Банки можуть відкривати кредитні лінії для іноземних  постачальників на оплату закуплених товарів (послуг) або проведення робіт. Розрізняють міжнародні кредитні лінії  загального призначення та спеціальні. Кредитні лінії загального призначення  відкриваються на певну суму і  дозволяють кредитувати різних імпортерів у країні, що отримала даний кредит. Механізм спеціальних (або проектних) кредитних ліній передбачає кредитування певних конкретних інвестиційних проектів.

        Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є сферою господарської  діяльності, пов'язаною з міжнародною  виробничою інтеграцією і кооперацією, експортом та імпортом продукції  і послуг, виходом підприємства на зовнішній ринок. Будучи складовою  всієї роботи підприємства, зовнішньоекономічну  діяльність здійснюють, як правило, на основі валютної сукупності, тобто  відшкодування валютних витрат підприємства за рахунок валютних доходів.

        Зовнішньоекономічна діяльність підприємства має суттєві  відмінності від внутрішньогосподарської  діяльності. До них, зокрема, відносять: валютну основу зовнішньоекономічної діяльності, її державне регулювання, систему світових цін, діючих на зовнішньому  ринку. Зовнішньоекономічну діяльність реалізують як на рівні держави, так  і на рівні окремих підприємств. У першому випадку зовнішньоекономічну  діяльність спрямовують держава  на встановлення міжнародних основ  співробітництва, створення правових і торгово-політичних механізмів, що стимулюють розвиток і підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв'язків. У другому  випадку зовнішньоекономічна діяльність полягає в укладанні та виконанні  підприємством контрактів з іноземними партнерами.

        Зовнішньоекономічна діяльність підприємства може мати ряд  напрямків, пов'язаних з обміном  товарів, науково-технічним співробітництвом, спеціалізацією і кооперуванням, наданням економічного і технічного сприяння створенню спільних підприємств, фінансово-кредитними відносинами та іншими формами співробітництва.

        Банки можуть відкривати кредитні лінії для іноземних  постачальників на оплату закуплених товарів (послуг) або проведення робіт. Розрізняють міжнародні кредитні лінії  загального призначення та спеціальні. Кредитні лінії загального призначення  відкриваються на певну суму і  дозволяють кредитувати різних імпортерів у країні, що отримала даний кредит. Механізм спеціальних (або проектних) кредитних ліній передбачає кредитування певних конкретних інвестиційних проектів.

        Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є сферою господарської  діяльності, пов'язаною з міжнародною  виробничою інтеграцією і кооперацією, експортом та імпортом продукції  і послуг, виходом підприємства на зовнішній ринок. Будучи складовою  всієї роботи підприємства, зовнішньоекономічну  діяльність здійснюють, як правило, на основі валютної сукупності, тобто  відшкодування валютних витрат підприємства за рахунок валютних доходів.

        Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу в  сфері міжнародних економічних  відносин. Міжнародний кредит означає  кредитні відносини між державами, банками і підприємствами (фірмами) різних країн. В основі міжнародного кредиту - передача грошових (валютних) чи товарних ресурсів з однієї країни в іншу країну на засадах принципів  кредитування. Необхідність використання міжнародного кредиту визначається потребами поглиблення міжнародного поділу праці і розвитку світогосподарських зв'язків.

        На міжнародний  кредит впливають багато чинників: платіжний баланс країн, розмір відсоткової  ставки, вид валюти, валютний курс, цільове  призначення та рівень рентабельності кредитних операцій тощо.

        Суб'єктами міжнародного кредиту є державні структури, банки, міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації, підприємства (фірми) та інші юридичні особи, окремі громадяни, кредиторами  і позичальниками - представники різних країн.

 1. КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ
 
  1. Як використовуються векселі та чеки в міжнародних  розрахунках?

        Як засіб платежу  у міжнародних розрахунках чек  використовується у розрахунках  за поставлений товар, при остаточному  розрахунку за товари (послуги), в регулюванні  грошових відносин у разі рекламацій та штрафних санкцій, при погашенні  боргу, а також у розрахунках  по неторгових операціях. Чек може бути використаний для отримання готівки, для безготівкових платежів і  в інших формах розрахунків.

        Для розрахунків  за зовнішньоекономічними угодами  широко використовуються векселі, які  бувають простими (соло вексель) та переказними (тратта). 

  1. Як здійснюється видача банківської гарантії?

        Замовники звертаються з проханням видати гарантію до банків. Банки, приймаючи рішення про надання гарантії, вимагають від клієнтів подання необхідних документів. Перевіривши прийнятність для банку умов гарантії і правильність оформлення поданих документів, виконувач відповідного відділу банку складає проект гарантії банку або доручення іноземному банку про видачу гарантії за рахунок уповноваженого банку (контргарантії останнього) і передає їх на підпис особі, яка має право підпису таких документів у банку. Гарантію складають у чотирьох примірниках. Підписані гарантії і контргарантії уповноваженого банку реєструються в спеціальному журналі. Видані банками гарантії передаються при супроводжувальному листі клієнтам для подальшого їх передання бенефіціару або направляються останньому безпосередньо через іноземний банк (залежно від умов, що зазначені в дорученні на видачу гарантії).  
 
 

  1. Охарактеризуйте механізм розрахунків із використанням  векселів
 

     Вексель - це цінний папір, який є засобом оформлення кредиту, що надається в товарній формі продавцями покупцям шляхом відтермінування оплати за продані товари.

     Вексель допомагає прискорити реалізацію товарів  і збільшує швидкість руху обігових коштів. Вексель - це вид кредитних  грошей.

     Платник при оплаті векселя може вимагати, щоб вексель був вручений йому векселедержателем з розпискою  про одержання платежу. Векселедержатель не може відмовитись від прийняття  часткового платежу, платник може вимагати відмітки про такий платіж на векселі  і видачу йому про це розписки. 
 

 

        

  ЗАДАЧА 1

 

     Ви  є імпортером, якому необхідно  розрахуватись за поставку у сумі 200 000USD на дату 31.10.2010. Можливість отримати кредит виникає у вас у дату 21.09.2010. Визначити валюту кредиту та механізм розрахунків, за умови, що вам необхідно зменшити ризик від коливань валютного курсу. Розрахувати результат від цієї операції.

     Курс  валют на

    01.09.10   11.09.10   21.09.10   01.10.10   11.10.10   21.10.10   31.10.10
  USD 8,31    8,32      8,31          8,31       8,32 8,34    8,33
  EUR 10,62   10,63     10,63        10,62     10,62 10,63    10,63
 

     Відсоткові  ставки (річні) по кредитах і депозитах  в національній та іноземній валютах.

  Кредит                                    Депозит
  до 1 мес  1-2 мес  до 1 мес  1-2 мес 
  ГРН 17% 16% 9% 10%
  USD 10% 11% 7% 6%
  EUR 7% 8% 6% 6%

Информация о работе Контрольная работа по "Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках"