Технологій технічного обслуго-вування та ремонту генераторів електричної енергії на прикладі автомобіля ВАЗ 21083

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2015 в 23:02, дипломная работа

Описание работы

Об’єкт дослідження – генератори електричної енергії автомобіля ВАЗ 21083.
Предметом є удосконалення обладнання для перевірки генераторів елект-ричної енергії.
Методи дослідження використані для досягнення поставленої в роботі мети:
a) вивчення та аналіз літературних джерел з питань з питань будови, принципу дії, технічної експлуатації та ремонту генераторів електричної енергії;
b) вивчення конструкцій обладнання для перевірки і ремонту генераторів електричної енергії.

Содержание работы

Вступ………….……………………………………………………………………. .3
Розділ 1. Будова, принцип дії, технічне обслуговування та ремот
автомобільних генераторів………………….……..…………………………….....5
1.1. Призначення та принцип дії автомобільних генераторів……………..……..5
1.2. Трифазний випрамляч генератора……………………………….……………7
1.3. Принцип дії безконтакторних індукторних генераторів змінного струму…9
1.4. Конструктивне виконання генератора змінного струму………………………..11 1.5. Експлуатація генераторів та їхні основні несправності…………………………13
1.6. Технічне обслуговування генераторів……………………………………….17
1.7. Перевірка та ремонт деталей і вузлів генератора…………………………...19
Розділ 2. Розробка обладнання для перевірки генераторів……………………...29
2.1. Основи методики перевірки генераторів…………………………………….29
2.2. Устаткування та прилади для перевірки генераторів………………………….. 31
2.3. Будова, принцип дії та розрахунок спроектованого пристрою…………….34
Розділ 3. Економічна ефективність технічного обслуговування і ремонту електрообладнання автомобілів…………………………………………………...38
3.1. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо раціонального
планування та організації робочих місць…………………………………….............38
3.2. Економічна ефективность впровадження організаційно-технічних заходів
на дільниці ремонту і регулювання електрообладнання автомобілів…………….39
Розділ 4. Охорона праці та навколишнього середовища при технічному обслуговуванні і ремонті автомобілів…………………………………………….43
4.1 Загальні положення по охороні праці……………...…………………………43
4.2. Вимоги електробезпеки при технічному обслуговуванні і ремонті електрообладнання автомобіля……………………………………………………44
4.3. Охорона навколишнього середовища………………………………………..48
Висновки……………………………………………………………………………52
Список використаних джерел….………………………