Поняття TQM та зміст його базових концепцій

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2017 в 01:32, реферат

Описание работы

Принципи загального керування якістю виникли на основі результатів роботи у сфері підвищення якості продукції в Європі, Америці і Японії.
Особливістю робіт у сфері підвищення якості продукції в Європі було те, що у всіх державах Європи існували різні підходи до рішення проблеми якості. Кожна з країн мала свою систему стандартів, у тому числі й у сфері забезпечення якості продукції. Однак вимоги цих стандартів відрізнялися один від одного. Тому основні зусилля тут були зосереджені на уніфікації вимог, введенні єдиної системи стандартів, у тому числі і при забезпеченні якості продукції.

Файлы: 1 файл

Тема1БухтіяроваКР.docx

— 102.07 Кб (Скачать файл)

В основі системи TQM лежать чотири стратегії:

  • провідна роль вищого керівництва в управлінні якістю;
  • навчання якості, залучення до управління, мотивація і вивчення інтересів співробітників;
  • орієнтація на інтереси покупців і підвищення продуктивності праці;
  • розробка програм в цілях постійного поліпшення якості і оцінка результатів.

Стратегія 1. Провідна роль витого керівництва в управлінні якістю

Стратегія полягає в проведенні курсу на постійне поліпшення якості вищим керівництвом компанії і, перш за все, її першим керівником. Робота в області якості ініціюється і знаходиться під контролем вищого керівництва. Реалізація стратегії складається з наступних напрямів діяльності керівництва.

 Розробка політики  в області якості на основі  загальної комерційної політики  фірми, доведення її до зведення  кожного співробітника. Політика  в області якості повинна охоплювати  всю діяльність компанії і  стати особистою програмою діяльності  кожного співробітника.

 Визначення кількісно  виразних цілей в області якості  по кожному напряму і для  всіх підрозділів В системі  постійного поліпшення якості  кожна поставлена ціль повинна  супроводитися розробкою, документацією і реалізацією планів її досягнення

 Призначення керівних  і відповідальних осіб по кожній  ділянці роботи, що впливає на  якість. Це один з напрямів  організаційного розвитку компанії.

 Підтримка умов роботи  всього персоналу на рівні, який  забезпечує співробітникам потенційну  можливість для досягнення поставлених  цілей в області якості.

Стратегія 2. Навчання якості, залучення до управління, мотивація і вивчення інтересів співробітників

Стратегія полягає у формуванні світогляду всього колективу в питаннях якості. Отримання кожним співробітником нових знань і умінь по багато яких напрямах, що стосуються якості, є першорядною задачею. Навчання якості охоплює всі напрями і підрозділи. Навчання якості починається з семінарів для вищого керівництва; потім семінари проводяться для керівників середнього рівня. Так рівень за рівнем в процес навчання якості залучається весь колектив.

Загальне навчання якості передбачає:

 проведення семінарів  для вищого керівництва компанії. Ціллю таких семінарів є демонстрація  можливості збільшення прибутку  і ефективності підприємства  шляхом поліпшення якості, а також  обґрунтовування особливої важливості  позиції і діяльності керівництва  в питаннях постійного поліпшення  якості;

 проведення робочих  конференцій для менеджерів і  керівних співробітників середньої  ланки. Такі конференції необхідні  для формування знань методів  управління якістю в цілях  досягнення найбільших загальних  результатів;

 підвищення кваліфікації  фахівців всіх напрямів для  освоєння ними сучасних технологічних  процесів і устаткування, вивчення  вимог і нормативів;

 навчання елементам  управління якістю всіх співробітників  в цілях формування чіткого  уявлення про роль і відповідальність  кожного в загальному процесі  поліпшення якості.

Стратегія 3. Орієнтація на інтереси покупців і підвищені а продуктивності праці

Стратегія полягає у відстежуванні ринкових тенденцій, аналізі і подальшій координації бізнесу. Ринкова орієнтація припускає:

  • постійне вивчення потреб споживачів в цілях найбільш правильного планування бізнесу;
  • постійне спостереження за конкурентами;
  • відстежування ринкових тенденцій;
  • аналіз отриманої інформації і подальша координація бізнесу;
  • планування і контроль всіх аспектів якості в процесах від формування ідей до поставки продукції споживачу;
  • використовування методів розгортки параметрів якості

Стратегія 4. Розробка програм в цілях постійного поліпшення якості і оцінка результатів

Стратегія полягає в постійному проведенні регулярного аналізу результатів діяльності і координації напрямів вдосконалення. Розробка програми по поліпшенню якості заснована на наступних положеннях.

 Рада якості самий  найвищий орган управління з  питань встановлення пріоритетів  і координації діяльності по  поліпшенню якості. Головою ради  якості є керівник підприємства

 Розробка і реалізація  коректуючих дій направлена в першу чергу на рішення проблем хронічного характеру. Вказані проблеми приводять до набагато більш важких наслідків, чим проблеми, що виникають випадково. Повинні бути розроблені спеціальні програми по виявленню і усуненню проблем хронічного характеру[11].

Обов'язковим напрямом діяльності підприємства е проведення спільних навчальних програм і дискусій по питанням удосконалення якості

Регулярно визначаються суми втрат від низької якості і аналізується відкрито і невідкрито виражена вартість низької якості. Невідкрито виражена вартість низької в якості має тенденцію до постійного збільшення.

 Регулярно здійснюється  огляд і оцінювання якості  всіх аспектів комерційної діяльності.

 

 

 

 

 

 

Висновок

 

Завершуючи розгляд цієї концепції, можна зробити висновок, що шлях до успіху в кожної компанії безумовно свій, але так чи інакше він проходить через якість.

Досвід провідних компаній світу та успішних вітчизняних підприємств свідчить про те, що не існує найкращих концепцій управління та методів їх застосування на практиці, але кожний із сучасних підходів до управління організацією орієнтовано на розробку та впровадження стратегії якості як однієї з комплексних стратегій організації, що поєднує в собі всі аспекти її діяльності.

Для того, щоб реалізувати TQM на підприємстві, необхідно здійснити багато різних перетворень, які торкнуться не тільки процесів управління, а й менталітету, ставлення до всього того, що відбувається з боку сіх без виключення працівників.

Отже, працююча система TQM може стати реальним інструментом безперервного вдосконалення діяльності підприємства і джерелом економічних вигід.

Адже згідно з принципами TQM успішними вважаються не ті підприємства, які просто виробляють продукцію відповідно до стандартів або вимог споживачів, а ті, які забезпечують високий рівень задоволеності споживачів, власного персоналу, взаємодії з постачальниками, допомагають у розв’язанні проблем суспільства і досягають при цьому високих фінансових результатів.

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

 1. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством. — М.: ИНФРА-М, 2002.
 2. Бичківський Р.В. Управління якістю / Р.В. Бичківський. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 2000. – 328 с.
 3. В.Ф. Проскура, І. В. Сімонова Система управління якістю на підприємстві як складник ефективної його діяльності // Вісник НЛТУ. - 2009. - №19.6. - С. 98-102.
 4. Калашнік І. І. Контроль та управління якістю продукції на промислових підприємствах // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - №1.
 5. Корзун П.В. Маркетинг та управління якістю - СПб.: Пітер, 2006
 6. Кравченко М.О., Медуниця О.О. Управління якістю в системі інноваційного розвитку підприємства // Проблеми системного підходу в економіці. - 2009. - №4.
 7. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи систем якості: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 368 с.
 8. Павлов В.С. Управління якістю: Навчальний посібник. - М.: Инфра-М, 2007
 9. Окрепилов В. В. Управление качеством. — СПб.: Наука, 2010
 10. Управління якістю продукції. Навчальний посібник. / О.Й.Запунний, О.О.Запунний, І.В.Полуда, С.М.Савченко. За редакцією В.Д.Нємцова. - К.: ІЗМН, 2008. - 135 с.
 11. Шаповал М. І. Менеджмент якості: Підручник / Шаповал М. І. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», К00, 2007. – 471 с.

 

 

 


Информация о работе Поняття TQM та зміст його базових концепцій