ЮГОК

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Августа 2009 в 20:10, Не определен

Описание работы

отчет по практике

Файлы: 7 файлов

Ukr.doc

— 347.00 Кб (Скачать файл)

  Загальні відомості про підприємство 

Відкрите   акціонерне   товариство    "Південний    гірничо-збагачувальний комбінат" введено в експлуатацію у 1955 році. Вид діяльності - видобуток  та збагачення бідних залізистих кварцитів  із подальшим отриманням залізорудного концентрату та доменного агломерату.

Сировинна база ВАТ "Південний ГЗК" - Скелеватське магнетитове родовище залізистих кварцитів, розташоване в 12 кілометрах на південь  від центру міста Кривий Ріг Дніпропетровської  області.

Комбінат розвивався поетапно, нарощуючи потужності по виробництву концентрату із 4,9 млн.т. з масовою часткою заліза 58,4% до 17,1 млн.т. з масовою часткою заліза 64,85% та виробництву агломерату з 5,25 млн. тон до 8,3 млн.тон щорічно. За період 1980-90 роки комбінат стійко працював з річною продуктивністю по концентрату 17,0- 17,3 млн. т., по агломерату 8,3- 8,5 млн. т., досяг самої високої продуктивності праці і найнижчої собівартості готової продукції серед споріднених підприємств СРСР.

ВАТ "Південний  ГЗК" є правонаступником орендного підприємства "Південний гірничо - збагачувальний комбінат", зареєстрованого виконкомом Криворізької Ради народних депутатів (розпорядження №508-Р від 29.12.1994р.). На перших зборах акціонерів був прийнятий статут товариства, обрані органи управління: Правління ВАТ, Рада спостерігачів, Ревізійна комісія та голова Правління. На зборах були затверджені напрямки виробниче - господарської діяльності ВАТ "Півд.ГЗК" . Акціонерами підприємства є :

- робітники, члени організації орендаторів, пенсіонери, які досягли пенсійного віку на підприємстві, інші особи, які викупили акції підприємства на льготних умовах, згідно плану приватизації ОП "Південний гірничо-збагачувальний комбінат"                 72,9%.

- Фонд державного майна України 27,1%.

ВАТ "Південний гірничо - збагачувальний комбінат" є юридичною особою, має відокремлене майно, майнові та особові немайнові права та несе зобов'язання, може бути позовником та відповідальним у арбітражному суді, третейському суді тощо.

Форма власності  підприємства - колективна.

Комбінат характеризується масовим типом виробництва : вузька номенклатура виробляємо'! продукції  та значні обсяги ІЇ виробництва.

Типи виробництв на підприємстві такі:   гірничо- видобувне, дробарне, збагачувальне, агломераційне. За технологією виробництва усі типи тісно пов'язані один з одним.

Під час аналізу  організаційної структури ВАТ "Південний  ГЗК" було з'ясовано, що це організація  з високим рівнем децентралізації. Проте, вище керівництво залишає  за собою право прийняття остаточних рішень з глобальних питань розвитку та планування виробничої стратегії підприємства. Децентралізація позитивно проявляє себе у наступних умовах: динамічні ринки збуту, високий ступінь конкуренції, великий розмір підприємства тощо. Керувати подібною структурою централізовано дуже важко, тому що необхідна велика кількість інформації для прийняття вірних рішень. Крім того, децентралізація надає право прийняття остаточного рішення тому керівникові, який   стоїть до проблеми найближче і краще за інших її знає. Ще один плюс децентралізації в тому, що вона допомагає молодому спеціалісту у підготовці до його основної професійної діяльності, стимулює ініцитиативнІсть, дозволяє особистості ототожнювати себе з усією організацією.

Щодо виробничої структури ВАТ "Південний ГЗК", вона є сталою починаючи з 1955 року. В умовах адаптації комбінату до ринку суттєвої перебудови виробничої структури не відбулося. Перебудова виробничої схеми підприємства є недоцільною, тому що все виробництво функціонує як єдиний комплекс : видобуток залізної руди - її переробка -транспортуваня продуктів переробки - виробництво залізорудного

концентрату - виробництво  доменного агломерату. Тому немає  необхідності створення на базі підприємства окремих самостійних фірм, тому що при цьому значно підвищиться  собівартість продукції. Існуюча виробниче - організаційна структура підприємства є найбільш оптимальною у теперешній час.

Для підвищення прибутковості діяльності ВАТ "Південний  ГЗК" необхідно не міняти організаційно - виробничу структуру, а поліпшувати  виробничі процеси, приймаючі правильні управлінські рішення.

Різновидність сировини та матеріалів, необхідних для  виробництва концентрату та агломерату, зумовило широкий спектр постачальників ресурсів. Так, аглоруда поступає з  РУ ім. Кірова; гранулотол - з хімічного заводу "Заря"; сталеві кульки - з металургійного комбінату "Азовсталь", мет. комбінату ім. Дзержинського; колосники, ролики броні та інші види запасних частин та змінного обладнання - з "Регому", "Рудору", заводу "Універсал", КЦРЗ. Ремонтні послуги надаються підрядними організаціями - "Кривбасрудоремонт", "Кріворіжаглобуд", ТОВ "ЕСК", "Трансмаш", "Криворіжінбуд" та ін.

Матеріально-технічне забезпечення відбувається шляхом купівлі  необхідних матеріалів та запчастин. Основні  споживачі продукції ВАТ "Південний ГЗК" - металургійні комбінати: ім. Ілліча, ім. Дзержинського, КДГМК "Кріворіжсталь", Алчєвський меткомбінат, "Запоріжсталь", "Азовсталь", Донецький меткомбінат, ім. Кірова, ім. Петровського, Єнакіївський меткомбінат, Костянтинівський метзавод, Нікопольський ФЗ, підприємства інших міністерств та відомств тощо (див. табл. 2.1.5.).

Крім постачальників ресурсів та споживачів продукції продукції  ВАТ "Південний ГЗК" підтримує  стосунки з банками (КВ КАБ "Приватбанк", "ЕХІМ-банк"), контрольно-фінансовими  органами, науково-дослідними інститутами. Основні фінансові органи, що контролюють діяльність та ведення звітності на ВАТ "Південний ГЗК" : державна податкова  адміністрація  по  Інгулецькому  району,  Інгулецький райфінвідділ, Пенсійний фонд Інгулецького району. 

Техніко- економічний аналіз діяльності підприємства 

Про роботу підприємства на протязі 5 років можна судити з  динаміки основних техніко-економічних  показників, яка приведена в табл.2.2.1  "Основні техніко-економічні показники  роботи ВАТ "Південний ГЗК" за 1996- 2000 р.р.". Як свідчить аналіз табл.2.2.1, майже всі техніко-економічні показники за 1996- 2000 р.р. мають тенденцію до зростання. Зокрема, зросли показники виробництва товарної продукції, чисельності працівників, розмір середньо місячної заробітної плати, обсягів реалізації продукції. Але за 2000 рік збільшилися витрати на 1 гра. товарної продукції у порівнянні з 1999 роком, тобто збільшилася собівартість виробництва продукції на суму 58623 тис. грн. Це відбулося за рахунок змін у методології віднесення витрат на капітальні ремонти, зростання тарифів та посадових окладів у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

Через збільшення собівартості товарної продукції у 2000 році відповідно зменшилася рентабельність (на 14,6%). Балансовий прибуток також зменшився на 85126 тис.грн. по зрівнянню з 1999 роком, тому що обсяги реалізації залишилися приблизно на однаковому рівні, але зросла собівартість.

Аналізуючи показники  таблиці 2.2.1, можна виявити тенденцію  збільшення розміру обігових коштів за рахунок збільшення виробничих запасів, обсягів готової продукції та росту дебіторської заборгованості.

Детальніше проаналізувати роботу підприємства за 2000 рік можна  на основі даних таблиці 2.2.2 "Виробництво  продукції ВАТ "Південний ГЗК" у 2000 році". Як видно з таблиці за 2000 рік зросли такі показники, як : видобуток залізної руди - на 481 тис.тон по зрівнянню з планом та на 1201 тис.т.- із 1999 роком; виробництво концентрату - на 577 тис.т. до плану та на 53 тис.т. до 1999року. Також збільшилися обсяги випуску товарів народного споживання та послуг населенню у діючих цінах, реалізація продукції у діючих цінах, чисельність ППП. Разом з тим зменшився прибуток (на 51771,5 тис.грн.) та продуктивність праці у діючих цінах (на 2209 грн.) до 1999 року. План по випуску концентрату та агломерату у 2000 році був перевиконаний, що свідчить про стабільну роботу підприємства, поліпшення роботи відділу збуту та експортних поставок, відділу маркетингу тощо.

Чисельність персоналу  ВАТ "Південний ГЗК" представлено у таблиці 2.2.3. Чисельність трудящих по комбінату збільшилася по зрівнянню з попереднім періодом на 443 людини за рахунок укомплектації цехів комбінату та управління по ремонту технологічного обладнання, розширення служби охорони, цеху сітей та підстанцій у зв'язку із збільшенням обсягів робот по ремонтам морально та технічно застарілого устаткування; УЗТ- у зв'язку із збільшенням обсягів капітального та середнього ремонту залізничних путей та стрілкових перевозів, а також будівництвом залізниці; по автоцеху- за рахунок збільшення кількості автомобілей, які працюють на хвостосховищах "Войково" та "Об"єднане";

по ремонтно-будівельному цеху - створення дільниці по ремонтам виробничих будівель та споруд фабрик у зв'язку із збільшенням обсягів  ремонтних робіт; по управлінню - створення відділу стратегічного розвитку підприємства.

Продуктивність  праці та середньомісячний доход  одного трудящого за 2000 рік представлено у таблиці 2.2.4. По структурним підрозділам  досягнуто збільшення продуктивності праці по зрівнянню із 1999 роком; по комбінату продуктивність праці до 1999 року склала 99,0 % у зв'язку з приростом чисельності цехів, які не впливають на збільшення обсягів товарної продукції. Розмір середньомісячної зарплати збільшився порівняно з попереднім періодом на 78 грн. у зв'язку із збільшенням обсягів виробництва по структурним підрозділам, а також підвищенням розміру тарифних ставок та посадових окладів на 22,5%. Мінімальна зарплата складає 118,3 грн., тарифна ставка першого розряду на 1.01.2001 року - 93,1 грн.

Основні техніко - економічні показники роботи ВАТ "Південний  ГЗК"

Таблиця 2.2.1

Показник Об. виміру Роки
1996 1997 1998 1999 2000
Товарна продукція тис.грн. 288742 369972 567471 860142 882871
до  попереднього періоду %  
 
128,1 153,4 151,6 102,6
Чисельність, разом чоловік 8249 8498 9133 9392 9835
вт.ч. пром.персонал чоловік 7384 7562 8190 8427 8841
непром.персонал чоловік 865 936 943 965 994
до  попереднього періоду %  
 
103 107,5 102,8 104,7
ФОП тис.грн. 25022,6 31260,7 36856 29389 42041
до  попереднього періоду %  
 
124,9 117,8 79,7 143,1
Середньомісячна з/п грн. 263,2 312,8 375,1 383,9 462,5
до  попереднього періоду %  
 
118,8 119,9 102,3 120,5
Обсяг реалізації тис.грн. 282497 386443 616860 871206 871267
до  попереднього періоду %  
 
136,8 159,6 141,2 100
Витрати на 1грн. товарної продукції коп. 95,71 95,9 89,51 73,96 80,5
до  попереднього періоду %  
 
100,2 93,3 82,6 108,8
Рентабельність  продукції % 4,5 4,3 11,2 24,9 10,3
до  попереднього періоду откл.  
 
-0,2 6,9 13,7 -14,6
Балансовий  прибуток тис.грн. 32381 37741 55190 158613 73487
до  попереднього періоду %  
 
116,5 146,2 287,4 46,3
Обігові кошти тис.грн. 63786 79940 96198 160444 171294
допопереднього  періоду %  
 
125,33 120,33 166,78 106,76
 

 

Виробництво продукції  ВАТ "Південний ГЗК" у 2000 році

Таблиця 2.2.2

Продукція Од-ЦЯ виміру 1999 рік факт 2000 рік До плану До 1999 року
план факт откл. % откл. %
1. Видобуток руди тис.т. 17518 18238 18719 481 102,6 1201 106,9
Ре  загальний % 34,79 34,2 34,43 0,23  
 
-0,36  
 
Ре  магнитний % 27,37 26,9 27,04 0,14  
 
-0,33  
 
2. Концентрат тис.т. 7907 7768 8345 577 107,4 438 105,5
І=е % 64,94 64,68 64,81 0,13  
 
-0,13  
 
Волога % 10,47 10,66 10,36 -0,3  
 
-0,11  
 
в т.ч.товарний тис.т. 4782,7 4947 5140,3 193,3 103,9 357,6 107,5
З.Агломерат тис.т. 4002 3675 4055 380 110,3 53 101,3
Ре % 54,6 53,9 54,6 0,71  
 
0  
 
Основність мод. 1,22 1,2 1,23 0,03  
 
0,01  
 
Дрібниця % 17,92 17,7 17,68 -0,02  
 
-0,24  
 
4.Товарна продукція тис. грн. 860142,1 893507 882871,3 10635,7 98,8 22729,2 102,6
5. Собівартість у діючих цінах тис. грн. 636224,3 897536 710726 -186810,4 79,2 74501,3 111,7
6.Реалізація у діючих цінах тис. грн. 871206 893507 871267 -22240 97,5 61 100
7.Прибуток тис. грн. 223917,8  
 
172146,3  
 
 
 
-51771,5 76,9
8.Чисельність чол. 9392 9887 9835 -52 99,5 443 104,7
9.Продуктив  ність грн. 102070 100711 99861 -850 99,2 -2209 97,8
10.Кап.ремонт тис. грн. 84522 157154 74630 -82524 69,4 -9892 88,3
госп.способом тис. грн. 13576  
 
14992  
 
 
 
1416 110,4
підрядним сп.  
 
70946  
 
59638  
 
 
 
-11308 84,1
11.Капітальний вклад тис. грн. 91321  
 
74911  
 
 
 
-16410 82
12.Щебінь тис. м^3 264,1 260 262,1 2,1 100,8 -2 99,2

Доклад.doc

— 170.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Краткая историческая справка.doc

— 24.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Произв. в апреле2004.doc

— 21.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Свист.doc

— 155.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Технико-экономическая характеристика карьера.doc

— 26.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ЮГОК подтвердил выполнение требований стандарта ISO 9001-2001 .doc

— 21.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе ЮГОК