Проектування сівозмін, системи обробітку грунту та заходи боротьби з бур’янами в господарстві ПСП «Зоря» с. Тамарине

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2015 в 06:21, курсовая работа

Описание работы

Основними завданнями сучасного землеробства як галузі наукових знань є :
підвищення ефективності використання в кожній ґрунтово-кліматичній зоні наявних агрометеорологічних ресурсів;
розробка екологічно безпечних методів застосування сучасних факторів інтенсифікації;
підвищення родючості грунту з уникненням розвитку ерозії та його забруднення;
систематичне підвищення якості продукції землеробства і належне економічне обґрунтування всіх ланок системи землеробства.

Содержание работы

Вступ…………………………………………………………………………………3
1. Природно-кліматичні відомості про господарство………………………….5
1.1. Загальні відомості про господарство……………………………………….5
1.2. Кліматичні умови……………………………………………………………6
1.3. Характеристика ґрунтового покриву……………………………………….8
1.4. Земельні угіддя……………………………………………………………..11
Проектування сівозмін ……………………………………………………….12
2.1. Наукові основи сівозмін…………………………………………………...12
2.2. Удосконалення структури посівних площ і системи сівозмін…………..15
2.3. Проектування сівозмін……………………………………………………..17
2.4. Характеристика існуючих сівозмін господарства………………………..18
2.5. Науково обґрунтована система сівозмін для господарства……………...19
2.6. Оцінка ефективності сівозмін……………………………………………..21
2.7. Освоєння нових сівозмін…………………………………………………..22
Система обробітку грунту в польовій сівозміні…………………………...25
Система захисту рослин від бур’янів у сівозміні ………………………….33
Висновки та пропозиції ………………………………………………………….37
Список викорастиної літератури ………………………………………………39