Рефераты по ботанике

Эффективный способ применения альбита

12 Марта 2013, курсовая работа

Цель исследований – выявить наиболее эффективный способ применения альбита, позволяющий оптимизировать условия роста и развития озимой пшеницы, обеспечивающий повышение урожайности и качества зерна.
В задачи исследований входило:
- изучить влияние альбита на рост, развитие и продуктивность озимой пшеницы;
- исследовать действие регулятора роста растений на основные элементы структуры урожая, урожайность и качество зерна.

Яровой ячмень

25 Марта 2011, реферат

1. Народно-хозяйственное значение. 2. Районы и площади возделывания. 3. Биологические особенности. 4. Место в севообороте. 5. Удобрения. 6. Обработка почвы.

Қазақтардың барша тіршілік болмысы

05 Января 2011, реферат

Қазақтардың барша тіршілік болмысы табиғатпен тамырлас. Жыл маусымдарымен санаса отырып, бойлық бойынша тербеліп көшіп қонуға бейімделген көшпелі қазақтың материалдық өндіріс жүйесі шаруашылықтың біртұтас құрылымын қалыптастырып, мұның өзі бір-бірімен өзара біте қайнасқан әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-мәдени жүйені қалыптастырған. Мұндай жүйе барша өмір салты, әлеуметтік тарихтың қарқынын, материалдық және рухани мәдениеттің қасиетін, салт-дәстүрін, талғам-танымын реттеп өміршең етіп отырады. Бұл тарихи дамудың кепілі болып келген.