Отчет по практике в ПАТ «Енергобанк»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2015 в 18:01, отчет по практике

Описание работы

Для написання Звіту про проходження практики було використано законодавчо-нормативну базу, форми фінансової звітності за три досліджувані (2010 – 2012) роки ПАТ «Енергобанк» такі як «Звіт про фінансовий стан (Баланс)», «Звіт про прибутки і збитки», «Звіт про сукупний дохід», «Звіт про рух грошових коштів за прямим методом», «Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)», а також іншу інформацію необхідну для відображення всіх послуг, які надає банк своїм клієнтам.

Содержание работы

Вступ ...…………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Характеристика ПАТ «Енергобанк» і його стрктури ...……………..5
Розділ 2. Організація касового обслуговування клієнтів …………………… ..9
Розділ 3. Операції комерційних банків із обслуговування платіжного обороту…………………………………………………………………………..13
Розділ 4. Організація проведення операцій КБ із залучення коштів…………20
Розділ 5. Робота КБ із залучення коштів населення…………………………..24
Розділ 6. Проведення валютних операцій……………………………………...28
Розділ 7. Операції КБ із запозичення та використання коштів……………….33
Розділ 8. Робота КБ з цінними паперами………………………………………37
Розділ 9. Кредитна політика КБ………………………………………………...41
Розділ 10. Аналіз діяльності КБ, дотримання обов’язкових нормативів і оціночних показників……………………………………………………………50
Розділ 11. Організація внутрішніх банківських операцій…………………….53
Висновки…………………………………………………………………………59
Список використаних джерел……