Операції комерційних банків на валютному ринку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2014 в 21:25, реферат

Описание работы

Останні десятиріччя корінним чином змінили погляди на банки та банківську діяльність. З одного боку, це обумовлено можливими практично миттєвими змінами умов функціонування банків. З іншого – все більш явна інтеграція банківських систем, фінансова конкуренція, що посилюється, розвиток інформаційних технологій зводять нанівець традиційні методи здійснення банківських операцій. У зв’язку з цим, в сучасних умовах банки достатньо швидко еволюціонують відносно використовуваних методів управління, тому на сьогодні важливого значення набувають проблеми формування класу високопрофесійних менеджерів-банкірів, спроможних здійснювати ефективне управління банківською діяльністю в умовах нестабільності і значних коливань на фінансових ринках та жорстких регулятивних обмежень.

Содержание работы

Вступ 4
I. Становлення, сучасний стан та розвиток банківської справи 6
1.1. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та
основні функції 6
1.2. Особливості функціонування сучасних банківських систем 13
1.3. Становлення та розвиток банківської системи України 21
II. Економіко-правові особливості діяльності Національного банку
України 29
2.1. Організаційно-правові основи функціонування НБУ 29
2.2. Функції і операції НБУ 34
2.3. Грошово-кредитна політика НБУ 43
III. Порядок створення і організація діяльності комерційних банків 48
3.1. Види і операції комерційних банків 48
3.2. Порядок створення та реєстрації комерційних банків 58
3.3. Ліцензування комерційних банків 64
IV. Операції комерційних банків з формування ресурсної бази 72
4.1. Власні ресурси комерційного банку та їх економічна
характеристика 72
4.2. Депозитні операції банків 81
4.3. Недепозитні операції банків 87
V. Операції комерційних банків з розрахунково-касового
обслуговування платіжного обороту клієнтів 95
5.1. Відкриття та ведення банками рахунків в національній валюті 95
5.2. Розрахункові операції банків 103
5.3. Організація готівково-грошового обігу в банківських
установах 113
VI. Кредитні операції комерційних банків 123
6.1. Сутність, види та принципи банківського кредитування 123
6.2. Організація кредитної діяльності банку 131
6.3. Основні етапи процесу банківського кредитування 136
VII. Операції комерційних банків з цінними паперами 153
7.1. Поняття і основи класифікації банківських операцій з цінними
паперами 153
7.2. Інвестиційні операції комерційних банків 158
7.3. Операції банків з векселями 169
VIII. Операції банків з обслуговування ЗЕД клієнтів 180
8.1. Порядок відкриття та ведення клієнтських рахунків в
іноземній валюті 180
8.2. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за
експортно-імпортними операціями 187
8.3. Основні форми міжнародних розрахунків 193
IX. Операції комерційних банків на валютному ринку 202
9.1. Сутність валютного ринку 202
9.2. Конверсійні операції банків 209
9.3. Управління валютною позицією комерційного банку 219
Додатки 226
Список літератури 272