Характеристика періодичних видань національних меншин багатонаціонального краю на прикладі газети «Хронос»

Описание: Етнічна історія греків України неодноразово привертала увагу дослідників і тепер має чисельну репрезентативність в історіографії. Необхідність усебічного системного погляду на комплекс проблем, пов’язаних із збереженням і розвитком періодичних видань, культурної самобутності греків Приазов’я у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. стала мотиваційним чинником здійсненого дослідження.
Зростання уваги до національних потреб етнічних меншин у роки перебудови супроводжувалося формуванням політико-правових основ їх суспільного буття і спричинило розширення офіційних меж функціонування культури греків Приазов’я та спектру засобів збереження народних традицій.

Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить два розділи: теоретичний та практичний, висновку та списку використаної літератури. Список використаної літератури налічує 32 назви.
Реферат содержит 1 файл: 

Курсовая!.doc

226.00 Кб | Файл microsoft Word  открыть 
Не получается скачать реферат Характеристика періодичних видань національних меншин багатонаціонального краю на прикладі газети «Хронос»? - Техническая поддержка
Поиск по сайту

Предметы