Программирование игры "Змейка"

Описание: Курсовий проект складається зі вступу , двох розділів , висновків , списку використаної літератури , графічної частини та додатків. Текст пояснювальної записки набрано та розрдуковано з використанням текстового редактора Word. Графічна частина виконана з допомогою графічного редактора Visio.
Реферат содержит 1 файл: 

Курсовая.doc

267.50 Кб | Файл microsoft Word  открыть 
Не получается скачать реферат Программирование игры "Змейка"? - Техническая поддержка
Поиск по сайту

Предметы