Главная → 

Рефераты по экономике

«Теневая» экономика: сущность, причины и перспективы эволюции

Описание: Целью работы является исследование феномена «теневой экономики», целей и методов борьбы с ее проявлениями. В соответствии с указанной целью в работе были поставлены следующие основные задачи:
• рассмотреть основные подходы к определению понятия теневой экономики;
• изучить масштабы теневой экономики и их зависимость от типа экономической системы;
• выявить структуру теневой экономики на современном этапе;
• исследовать основные закономерности возникновения и развития отдельных видов теневой экономики;
• обозначить цели и выявить методы борьбы с проявлениями теневой экономики.
размер: 25.71 Кбскачать

«Утечка» и «бегство» капитала: мировые тенденции и практика России

Описание: Цель данной работы: изучить причины «бегства» и «утечки капиталов», оценить масштабы бегства капиталов из России, рассмотреть макроэкономические и социальные последствия оттока капиталов, оценить методы борьбы с бегством капитала. размер: 49.00 Кбскачать

«Я - концепция» Эрика Берна

Описание: Целью моего реферата является раскрытие темы трансакционного анализа и ее объяснение широкому кругу лиц, непрофессионально нацеленных на изучение данного вопроса. размер: 23.63 Кбскачать

ЄС: мета, склад, структура та механізм наднаціонального регулювання

Описание: Дослідження данної курсової роботи передбачає:

1.Аналіз інтеграційних процессів в ЄС

2. Дослідження механізму наднаціонального регулювання ЄС

3. Дослідження правових норм, аспектів , будови та структури евросоюзу

4.Аналіз впливу європейського досвіду на Україну та країни СНД
размер: 76.25 Кбскачать

Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств

Описание: Метою даної роботи є розробка методів розрахунку економічної ефективності інвестиційних проектів.
Об'єктом дослідження виступає промислове підприємство.
Предметом дослідження-система інноваційної діяльності підприємства.
Завданнями для досягнення мети є:
- засвоєння методів розрахунку економічної ефективності інвестиційних проектів.;
- проаналізувати техніко-економічну доцільність інвестиційного проекту;
размер: 36.36 Кбскачать

Індивідуальна робота з «Економічний аналіз»

Описание: Завдання 1.1. Дати характеристику економічного аналізу як системи наукового пізнання через розкриття
Завдання 1.2 Розкрити зміст принципів економічного аналізу
Завдання 1.3 Розкрити сутність таких понять
Завдання 1.5 Охарактеризувати основні функції економічного аналізу
Завдання 1.6. Визначити структурні елементи,цільову орієнтацію, етапи проведення та специфіку інформаційної бази таких видів аналізу
размер: 31.88 Кбскачать

Інноваційна активність суб’єктів господарювання Львівської області

Описание: У сучасній економіці роль інновацій значно зросла. Без застосування інновацій практично неможливо було створити конкурентоспроможну продукцію, має високий рівень наукоємності і новизни. У ринковій економіці інновації є ефективний засіб конкурентної боротьби - ведуть до створення нових потреб, до їх зниження собівартості продукції, до припливу інвестицій, до підвищення іміджу (рейтингу) виробника нових продуктів, на відкриття і захоплення нових ринків, зокрема і зовнішніх.
Засобами досягнення мети такій ситуації служить, як інтенсивна розбудова всіх компонентів, елементів організації, продовжує їх інноваційне розвиток.
размер: 9.03 Кбскачать

Інституціональні пастки й економічні реформи

Описание: В статті автора досліджено вплив формальних і неформальних інститутів на розвиток економіки країни. Визначено, що невідповідність інституціального середовища ринковим умовам господарювання спричинила невдачі трансформаційних реформ та несприйняття їх значною частиною населення в Україні. Запорукою успішності здійснення ринкових перетворень має стати вдосконалення регулюючих функцій держави формування у громадян нового світоглядного бачення суспільних відносин. размер: 19.50 Кбскачать

Інтеграція, її суть, види, типи та форми

Описание: У широкому розумінні міжнародну економічну інтеграцію визначають і як відносини, і як процес. Інтеграцію в першому розумінні можна тлумачити як відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів у кожній з національних економік. У такому плані міжнародна економічна інтеграція розглядається як найвищий розвитку МЕВ. Як процес інтеграція виявляється в стиранні відмінностей між економічними субєктами - представниками різних держав. размер: 42.82 Кбскачать

Інтелектуальна біографія Дж.М. Кейнса

Описание: Чому саме Дж.М. Кейнс справив такий величезний вплив на світову економічну науку, зважаючи на те, що споріднені йому ідеї висловлювались і до нього в 20—30-х pp. XX ст.? Більше того, частину цих ідей використав і сам Кейнс. Справа в тому, що це був лише економічний матеріал, а Дж.М. Кейнс сформував нову систему поглядів, заснувавши потужний напрям економічної теорії. размер: 8.81 Кбскачать
Страницы:    предыдущая   12345678910   следующая
Поиск по сайту

Предметы