Главная → 

Рефераты по финансам

Амортизация основых средств

Описание: Целью данной курсовой работы ставится: разъяснить основные понятия и виды амортизационных отчислений, выявление наиболее подходящего способа начисления амортизации в условиях рынка. размер: 96.88 Кбскачать

Аназиз кредитных рисков

Описание: Целью настоящей работы является изучение подходов к анализу кредитоспособности и инвестиционной привлекательности на базе изучения отечественного и зарубежного опыта. Важность и актуальность проблемы оценки кредитоспособности и инвестиционной привлекательности предприятия обусловили выбор темы. В работе решаются такие задачи как: определение сущности понятия кредитоспособности, информационная база анализа, подход к анализу кредитоспособности, методика анализа, анализ инвестиционной привлекательности. При написании работы использовалась экономическая литература отечественных и зарубежных авторов, финансовая отчетность предприятий и другая информация. размер: 95.13 Кбскачать

Аналіз залучення позикових коштів

Описание: Мета і задачі дослідження. Метою роботи є аналіз теоретичних основ, методичних і практичних рекомендацій із залучення й ефективного використання позикових коштів на підприємствах в умовах структурної трансформації економіки України на основі сучасних засобів їхнього аналізу і прогнозування. размер: 183.44 Кбскачать

Аналіз неплатоспроможності підприємства та рекомендації щодо фінансової санації

Описание: В даній курсовій роботі я ставлю перед собою мету дослідити поняття банкрутства та санації, його підстави та наслідки, проблеми механізму банкрутства та санації, провести аналіз фінансового стану базового підприємства, розробити проект фінансового оздоровлення підприємства. размер: 78.00 Кбскачать

Аналіз управління фінансовими ризиками організації ТОВ «Швейна фабрика»

Описание: Підприємство як соціально - економічна система має граничними можливостями, що обмежують її подальше існування в первісному вигляді певним періодом часу - життєвий цикл.На кожному етапі життєвого циклу є специфічні групи фінансових ризиків, що впливають на процес функціонування підприємства. Характер дії фінансових ризиків на різних стадіях життєвого циклу підприємства представлений в таблиці размер: 7.79 Кбскачать

Аналіз фінансової звітності (на прикладі ВАТ «КЕВРЗ»)

Описание: Фінансовий стан підприємства – це рівень забезпечення підприємства відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних розрахунків щодо своїх зобовязань. Аналіз фінансового стану підприємства має три основні цілі: оцінку попередньої господарчо-фінансової діяльності підприємства, підготовку інформації для прогнозування майбутньої діяльності підприємства, порівняння показників діяльності підприємства з показниками інших підприємств галузі. размер: 166.00 Кбскачать

Аналіз фінансового стану підприємства і напрями його оздоровлення

Описание: Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну структуру

капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів. За своєчасної розробки та

впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану в

довгостроковому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій майновий

потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість. Попередження

розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за

систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про

поточний

рівень

фінансової

стійкості

здатність

підприємства

подальшого розвитку.
размер: 121.50 Кбскачать

Анализ акцизного налогообложения в Республике Казахстан

Описание: Целью данной работы является анализ сложившейся ситуации в области акцизного налогообложения в Республике Казахстан. Реализуют соответствующую цель следующие задачи:

1.Обозначить основные положения законодательства об акцизах;
2.Выявить характер реального плательщика акцизов;
3.Конкретизировать действенный механизм акцизов и проблемы его совершенствования, на примере бензина и дизельного топлива.
размер: 35.75 Кбскачать

Анализ бюджетной системы города Братска

Описание: Анализ структуры доходов размер: 128.63 Кбскачать

Анализ деловой активности предприятия

Описание: Курсовая работа размер: 23.50 Кбскачать
Страницы:    предыдущая   234567891011   следующая
Поиск по сайту

Предметы