Душа та тіло в філософії Стародавнього Сходу

Описание: Виникнення філософії належить до тієї епохи всесвітньої історії, коли на зміну первіснообщинному ладу прийшов більш розвинений лад - рабовласницький. У цю епоху в стародавніх Індії та Китаї, в Греції і Римі та інших регіонах стали з'являтися перші філософські вчення. Цьому сприяло, насамперед, накопичення зачатків наукових знань, зміни в суспільному виробництві (розвиток землеробства, ремесла, торгівлі), пов'язані з цим зміни в соціально-економічних відносинах, в способі життя людей (поява класів; перших держав). Рабовласницький лад сприяв розвитку культури, що в свою чергу дало поштовх розвитку філософії. Однак безпосереднім поштовхом до розвитку наукового знання виявився найгостріший світоглядну кризу. Міфологія як форма суспільної свідомості не могла вже регулювати, ускладнилися соціальні та економічні відносини. Виникла потреба виробити новий тип раціонального світогляду. Інструментом побудови цього світогляду, а точніше, картини світу, стала філософія.
Реферат содержит 1 файл: 

Конрольная работа по философии.docx

49.46 Кб | Файл microsoft Word  открыть 
Не получается скачать реферат Душа та тіло в філософії Стародавнього Сходу? - Техническая поддержка
Поиск по сайту

Предметы