Ділове листування та його особливостi

Описание: Листування – важлива складова сучасного ділового спілкування. Прийняття більшості управлінських рішень потребує наявності достатньої кількості інформації, яка над-ходить до установ у вигляді пропозицій, довідок, повідом-лень, запитів та відповідей на них. У Примірній інструкції з діловодства (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. №1153 п.2.9.) зазначається: “Установа під час здійснення оперативних зв’язків з орган-ізаціями, що належать до сфери її управління, іншими уста-новами та організаціями, окремими громадянами, може над-силати листи.
Реферат содержит 1 файл: 

ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ.doc

90.50 Кб | Файл microsoft Word 
Не получается скачать реферат Ділове листування та його особливостi? - Техническая поддержка
Поиск по сайту

Предметы