Нефелометрия

Описание: Алғаш нефелометрді 1894 жылы Ричард құрастырды, және оны дәлдік аналитикалық мақсаттар үшін қолданды. Бұл құрылғы 1914 жылы Кобермен, ал 1919 жылы Клейманмен жетілдірілген болатын. Нефелометрлік әдістің жылдам дамуы сол кезден басталды. Іші қа- рауытылған жәшік, бүйірінде горизонталь саңылаулары орналасқан жә- не стандартты сұйықтық сыналатын шыны түтікше қойылатын құрыл- ғы нефелометрдің қарапайым қондырғысы ретінде қызмет ете алады. Жарық оған бүйіріндегі саңылау арқылы түседі және сол кезде жарық сәулесінің бағытына перпендикуляр қаралады. Ричардтың бірінші не- фелометрінде шыны лайлы сұйықтығы бар түтікшелер жарым жарты мөлдір емес футлярмен жабылып қалатын.
Реферат содержит 1 файл: 

nefelometriya.docx

1.60 Мб | Файл microsoft Word  открыть 
Не получается скачать реферат Нефелометрия? - Техническая поддержка
Поиск по сайту

Предметы